ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และปู่พญานาค

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และปู่พญานาค

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และปู่พญานาค