ตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดหัวกะสัง

ตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดหัวกะสัง

ตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดหัวกะสัง