บวงสรวงเปิดหน้าดิน ปู่เจ้าสมิงพราย

บวงสรวงเปิดหน้าดิน ปู่เจ้าสมิงพราย

บวงสรวงเปิดหน้าดิน ปู่เจ้าสมิงพราย

\