บวงสรวงถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่

บวงสรวงถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่

บวงสรวงถอนศาลเก่าตั้งศาลใหม่