ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ปู่พญานาคราช

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ปู่พญานาคราช

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ปู่พญานาคราช