17.01.64 บวงสรวงกองละคร

17.01.64 บวงสรวงกองละคร

17.01.64 บวงสรวงกองละคร