27.10.64 ตั้งศาลพระพรหม

27.10.64 ตั้งศาลพระพรหม

27.10.64 ตั้งศาลพระพรหม