24.10.64 ตั้งศาลพระพรหม

24.10.64 ตั้งศาลพระพรหม

24.10.64 ตั้งศาลพระพรหม