5.11.64 ตั้งศาลพระพรหม

5.11.64 ตั้งศาลพระพรหม

5.11.64 ตั้งศาลพระพรหม