14.11.64 บวงสรวงศาลพระภูมิ

14.11.64 บวงสรวงศาลพระภูมิ

14.11.64 บวงสรวงศาลพระภูมิ