18.11.64 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่

18.11.64 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่

18.11.64 พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่