20.11.64 บวงสรวงพญานาคราช

20.11.64 บวงสรวงพญานาคราช

20.11.64 บวงสรวงพญานาคราช