23.11.64 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

23.11.64 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

23.11.64 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย