13.12.64 บวงสรวงตั้งศาล

13.12.64 บวงสรวงตั้งศาล

13.12.64 บวงสรวงตั้งศาล