17.12.64 บวงสรวงประจำปี

17.12.64 บวงสรวงประจำปี

17.12.64 บวงสรวงประจำปี