23.1.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

23.1.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

23.1.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่