24.3.65 ตั้งศาลพระพรหม

24.3.65 ตั้งศาลพระพรหม

24.3.65 ตั้งศาลพระพรหม