27.5.65 บวงสรวงพระพรหม

27.5.65 บวงสรวงพระพรหม

27.5.65 บวงสรวงพระพรหม