26.5.65 ตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่

26.5.65 ตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่

26.5.65 ตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่

    

    .