1.6.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

1.6.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

1.6.65 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่