09.06.65บวงสรวงศาลพระพรหม

09.06.65บวงสรวงศาลพระพรหม

09.06.65บวงสรวงศาลพระพรหม