23.6.65 บวงสรวงตั้งศาล

23.6.65 บวงสรวงตั้งศาล

23.6.65 บวงสรวงตั้งศาล