13.7.65 บวงสรวงเปิดหน้าดิน

13.7.65 บวงสรวงเปิดหน้าดิน

13.7.65 บวงสรวงเปิดหน้าดิน