24.5.65 บวงสรวงตั้งพระพรหมพระภูมิ

24.5.65 บวงสรวงตั้งพระพรหมพระภูมิ

24.5.65 บวงสรวงตั้งพระพรหมพระภูมิ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

.