29.8.22 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

29.8.22 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

29.8.22 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท