31.8.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

31.8.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

31.8.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ