2.9.22 บวงสรวงกองละครช่อง 3

2.9.22 บวงสรวงกองละครช่อง 3

2.9.22 บวงสรวงกองละครช่อง 3