6.9.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

6.9.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

6.9.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี