31.8.22 เททองหล่อพระพุทธรูป

31.8.22 เททองหล่อพระพุทธรูป

31.8.22 เททองหล่อพระพุทธรูป