16.9.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

16.9.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

16.9.22 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่