19.9.22 บวงสรวงพระพิคเณศ

19.9.22 บวงสรวงพระพิคเณศ

19.9.22 บวงสรวงพระพิคเณศ