23.9.22 ยกเสาเอกเสาโท

23.9.22 ยกเสาเอกเสาโท

23.9.22 ยกเสาเอกเสาโท