2.10.22 ตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ+เจ้าที่

2.10.22 ตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ+เจ้าที่

2.10.22 ตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ+เจ้าที่