5.10.22 บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ

5.10.22 บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ

5.10.22 บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ