6.10.22 ตั้งเทวาลัยองค์พระพิฆเนศ

6.10.22 ตั้งเทวาลัยองค์พระพิฆเนศ

6.10.22 ตั้งเทวาลัยองค์พระพิฆเนศ