25.10.65 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

25.10.65 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

25.10.65 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ