5.12.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

5.12.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

5.12.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

​​