16.01.22 บวงสรวงพระพิฆเนศ ปีที่3

16.01.22 บวงสรวงพระพิฆเนศ ปีที่3

16.01.22 บวงสรวงพระพิฆเนศ ปีที่3