6.2.22 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

6.2.22 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

6.2.22 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย