28.2.66 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

28.2.66 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

28.2.66 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่