31.3.66 ตั้งศาลพระพิฆเนศศาลเจ้าที่

31.3.66 ตั้งศาลพระพิฆเนศศาลเจ้าที่

31.3.66 ตั้งศาลพระพิฆเนศศาลเจ้าที่