11.5.66 ยกเสาเอกเสาโทสร้างอาคาร

11.5.66 ยกเสาเอกเสาโทสร้างอาคาร

11.5.66 ยกเสาเอกเสาโทสร้างอาคาร