24.5.66 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

24.5.66 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

24.5.66 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย