8.6.23 บวงสรวงวางศิลาฤกษ์

8.6.23 บวงสรวงวางศิลาฤกษ์

8.6.23 บวงสรวงวางศิลาฤกษ์