21.6.66 บวงสรวงพระพิฆเนศ

21.6.66 บวงสรวงพระพิฆเนศ

21.6.66 บวงสรวงพระพิฆเนศ