12.7.66 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

12.7.66 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

12.7.66 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่