17.7.66 บวงสรวงพระะพิฆเนศ

17.7.66 บวงสรวงพระะพิฆเนศ

17.7.66 บวงสรวงพระะพิฆเนศ