26.7.66 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

26.7.66 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

26.7.66 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่