16.8.66 ตั้งศาลเทวาลัยองค์พิฆเนศ

16.8.66 ตั้งศาลเทวาลัยองค์พิฆเนศ

16.8.66 ตั้งศาลเทวาลัยองค์พิฆเนศ