26.8.66 บวงสรวงพระพรหม เจ้าที่

26.8.66 บวงสรวงพระพรหม เจ้าที่

26.8.66 บวงสรวงพระพรหม เจ้าที่